Unesi riječ

Domaći

Mladenovačka Banja Banja kraj Mladenovca, ima nizinski klimat koji djeluje sedativno. Mineralna voda temperature oko 36oC izbija jakim mlazom iz arteškog bunara, dubokog 269 m. Po hemijskom sastavu, ova voda je alkalna i murijatična odnosno hidrokarbonatna (oko 5 g ‰), natrijum-hlorida (2,53 ‰) i ugljenokisela; ona je i slabo gvožđevita, bromidna i jodidna. Ukupno sadrži oko 8 g mineralnih soli na litar vode; ona je donekle i izotonična (u odnosu na krvni serum). Radi liječenja, voda se upotrebljava za kupanje i za piće, ali isto tako treba da se koristi i za inhalisanje. U ovoj banji liječe se: nespecifična hronična kataralna oboljenja nosa, grla i bronhija; hipoacidni gastritis, atonija želuca; atonička opsipacija i insuficijencija jetre, holecistatonija.  
Mladež V. naevuslentigo