Unesi riječ

Domaći

Patološki (1) ono što pripada patologiji; (2) bolesno. Npr., patološka fiziologija, patološka tvorevina.