... Rječnik | Trovanje | Stanje živog organizma prouzr... | Medicinski rječnik
Unesi riječ

Domaći

Trovanje Stanje živog organizma prouzrokovano dejstvom otrova. Po toku t. može biti akutno, subakutno ili hronično. Po svojim uzrocima trovanja mogu biti namjerna (samoubilačka, ubilačka) ili nenamjerna (profesionalna, ekonomska, medicinska). Profesionalna trovanja nastaju uslijed dejstva sirovina, poluprerađevina, krajnjih proizvoda ili rastvarača koji djeluju pri radu na tijelo radnika. Ekonomska trovanja nastaju u domaćinstvu uslijed zamjene, nepažnje i neznanja kad otrovne materije, npr. pokvarena hrana, u domaćinstvu upotrebljavane jetke materije i dr. oštete organizam. Medicinska t. su ona koja nastaju upotrebom lijekova u pretjeranim količinama. Pod nazivom trovanje podrazumjeva se u medicini i terminalni stadijum poremećeja uslijed teških proliva ili u toku teških infekcija. V. otrovi; t. arsenovodonikom ili arsinom AsH3, dešava se pri djelovanju slabih kiselina na materije koje sadrže arsen. Trovanje nastaje keo posljedica udisanja gasovitog arsina, otrovnog gasa koji izaziva hemolizu, žuticu, gastroenteritis i nefritis. Neka od njegovih jedinjenja upotrebljavana su za vrijeme rata kao bojni otrov; bagassosis, profesionalno oboljenje sa oštećenjem pluća i promjenama u njima a nastaje dejstvom prašine od dijelova šećerne trske iz kojih je ekstrahovan šećer; ovaj materijal se upotrbljava za izolaciju od zvuka i toplote; bensolismus, benzolizam, profesionalno trovanje izazvano udisanjem parâ benzola (v. benzol) ili njegovim prodiranjem kroz kožu. Od benzolizma trpe sve osobe koje s njim rade koristeći ga kao organski rastvarač, odnosno pri proizvodnji anilina, nitrobenzola u fabrikama linoleuma, boja, vještačkog đubriva, industrijskih eksploziva, smijesa za sušenje i dr. Veće koncentracije mogu dovesti do edema mozga i pluća, ili do kolapsa. Javljaju se, pored narkotičkog dejstva, i znaci nadraženja kože i sluznica. Na koži se viđaju dermatitisi i hiperkeratoze. Česti su znaci: glavobolja, gađenje,umor, pospanost koji mogu dov