... Rječnik | Zdravstvena služba | Principi, sistem i metodi ustr... | Medicinski rječnik
Unesi riječ

Domaći

Zdravstvena služba Principi, sistem i metodi ustrojstva saniteta neke države ili manje društvene cjeline; jedinstvo z. s., jedan od principa socijalističke medicine prema kojim treba da postoje jedinstvo preventivne i terapijske medicine i koordinacija svih sektora organizacije zaštite zdravlja; organizacije z. s., sistem upravljanja izrađen na osnovu izvjesnih principa i metoda, koji čine karakterističan okvir u kojem država i njeni organi rukovode javnim sanitetom. O. z. s. funkcioniše na osnovu zakonskih propisa koji određuju vrste i karakter rukovodstvenih tijela, tipove zdravstvenih ustanova i radnika, kao i djelokrug i način njihovog rada, finansiranja itd.  
Zdravstvena stanica Zdravstvena ustanova, obično u manjem mjestu ili selu, koja, pod upravom ljekara ili srednjomedicinskog radnika, pruža područnom stanovništvu osnovnu medicinsku pomoć. Z. s. ima preventivne i terapijske zadatke.