Unesi riječ

Domaći

dobar fein  
dobar fügsam  
dobar güti  
dobar haltend  
dobar rechts  
dobar glas Ruf  
dobar strijelac Scharfschütze  
dobar tek! guten Appetit!  
dobar za jelo genießba  
dobar za piće trinkbar  

Njemački rječnik

dobar dan gutten tag