... Rječnik | ponovo | abermals | Njemački rječnik
Unesi riječ

Domaći

ponovo abermals  
ponovo neu  
ponovo nochmals  
ponovo von neuem  
ponovo wieder  
ponovo ispitati überprüfung  
ponovo naoružati wieder bewaffnen  
ponovo ocijeni neu bewerten  
ponovo otvoriti wiedereröffne  
ponovo oživjeti wiederbeleben  
ponovo početi neu starten  
ponovo pojaviti wiederauftreten  
ponovo pregledati überprüf  
ponovo primiti wiederherstellen  
ponovo promisliti wieder betrachten  

1 2