... Rječnik | sada | Agora | Portugalski
Unesi riječ

Portugalski

Agora sada  
Agora sadašnjost  
Ágora skupština  
Agora u ono doba  
Agora upravo  
Agora dakle  
Agora onda  
Agora ovaj cas  
Agora sada  
Agora sadašnjost  
Ágora skupština  
Agora u ono doba  
Agora upravo