Unesi riječ

Portugalski

Anterior raniji  
Anterior bivši  
Anterior prethodan  
Anterior prethodenje  
Anterior prijašnji  
Anterior prijevremen  
Anterior raniji  
Anteriormente prethodno