Unesi riječ

Portugalski

Berço rodno mjesto  
Berço valov  
Berço štala za ovce  
Berço jasle  
Berço koliba  
Berço kolijevka  
Berço podloga  
Berço rodno mjesto  
Berço valov  
Berço štala za ovce