Unesi riječ

Portugalski

Liquidar riješiti  
Liquidar slegnuti se  
Liquidar smjestiti se  
Liquidar spustiti se  
Liquidar srediti  
Liquidar strah  
Liquidar svršiti  
Liquidar uništiti  
Liquidar urediti  
Liquidar ustanoviti  
Liquidar završiti  
Liquidar dokrajciti  
Liquidar isplatiti  
Liquidar izravnati  
Liquidar likvidirati  

1 2 3