... Rječnik | odrediti | A | Portugalski
Unesi riječ

Domaći

odrediti A  
odrediti (dio) Repartirão  
odrediti cijenu Preço  
odrediti cijenu Cotação  
odrediti kalibar Calibrar  
odrediti posao Tarefa  
odrediti smjer Senso  
odrediti vrijeme Get tempo