... Rječnik | odvajanje | Dotação | Portugalski
Unesi riječ

Domaći

odvajanje Dotação  
odvajanje Descolamento  
odvajanje Dissociação  
odvajanje Desvio  
odvajanje Isolamento  
odvajanje Secessão  
odvajanje Segmentação  
odvajanje Segregar  
odvajanje Segregação  
odvajanje Separando  
odvajanje Separação  
odvajanje Seqüestrar  
odvajanje Divisão  
odvajanje Escutas