Unesi riječ

Domaći

apsurdan, besmislen nesmiseln  
administracija, uprava; uprava uprava; upravljanje  
apsorbirati, upiti vsrkati  
astronautika astronavtika  
ako, pod uvjetom da; kad ce; ako; kadar; ko  
alat, oruđe; alat, pribor orodje; oprema  
avantura, pustolovina pustolovšcina  
ali, nego; medutim, ipak ampak; toda; vendar pa  
apsolutno, bezuvjetno povsem; nujno  
apstraktan, nejasan abstrakten  
abdicirati, odreći se odpovedati se  
alternirati, izmjenjivati izmenjavati(se)  
arterija, žila kucavica arterija  
aristokrat, plemić plemic  
admiral admiral  

Slovenski rječnik

aktovka; torba torba za spise  
akupunktura akupunktura  
akustika akustika  
akvamarin akvamarin  
akvarij akvarij  
album album  
alergija alergija  
alge morska trava, alge  
ali ili  
alkohol alkohol  
alkoholizem alkoholizam  
alopatija alopatija  
alpinist planinar  
aluminij aluminij  
ambasada ambasada, veleposlanstvo  

1 2 3 4 5 10