Unesi riječ

Španjolski rječnik

adoptar adoptirati, posvojiti