... Rječnik | kritizirati, izreci sud | criticar | Španjolski rječnik
Unesi riječ

Španjolski rječnik

criticar kritizirati, izreci sud