Unesi riječ

Španjolski rječnik

individuo pojedinac, individua, stvor