... Rječnik | nabaviti | procurarse | Španjolski rječnik
Unesi riječ

Domaći

nabaviti procurarse  
nabaviti, opskrbiti; opskrbiti proveer; aprovisionar; abastecer