Unesi riječ

Domaći

ŽIVOTNI STANDARD ukupnost materijalnih i društvenih uvjeta koji omogućuju određeni način života. U te se uvjete ubrajaju: stan, odjeća, prehrana, zadovoljavanje kulturnih potreba, prosvjeta, zdravstvo, higijena i dr. Sastoji se od osobnog i društvenog standarda pa je odraz ukupne gospodarske razvijenosti ili nerazvijenosti neke zemlje.  
ŽUPANIJA upravno-teritorijalna jedinica organizirana na osnovi povijesnih, prometnih i gospodarskih čimbenika. Na čelu županije je župan.  

1 316