... Rječnik | tupo zavarivanje | butt welding | Engleski rječnik
Unesi riječ

Engleski rječnik

butt welding tupo zavarivanje  
butt welding sučeono zavarivanje  
butt welding čeono zavarivanje  
butt-cut presjek donjeg pojasa  
butt-end čik  
butt-prop hvatač  
butt-prop dizač  
butt-prop podupirač  
butter maslac  
butter maslo  
butter putar  
butter puter  
butter beans maslac grah  
butter fingered nespretan  
butter oil maslo  

1 2 3 4 5 10