... Rječnik | malen broj | fewness | Engleski rječnik
Unesi riječ

Engleski rječnik

fewness malen broj  
fewness nekolicina