... Rječnik | ka | at | Engleski rječnik
Unesi riječ

Domaći

ka at  
ka on  
ka to  
ka toward  
ka towards  
ka unto  
ka way  
Ka - pojas (frekvencijsko područje približno od 20 Ka - band  
ka gradu townward  
ka gradu townwards  
ka istoku eastward  
ka obali ashore  
ka sjeverozapad north west  
ka sjeverozapadu north-west  
ka sjeveru northerly  

Engleski rječnik

Ka - band Ka - pojas (frekvencijsko područje približno od 20  
KA9Q KA9G  
KA9Q program usmjernika (INTERNET)  
kabob ražnjići  
kahlrabi keleraba  
kail lisnati kelj  
Kajkavian kajkavski  
Kajkavian kajkavsko narječje  
Kajkavian Croatian Variety kajkavski hrvatski  
kajkavian dialect kajkavsko narječeje  
Kajkavian dialect kajkavština  
Kajkavian dialect kajkavsko narječje  
Kajkavian literature kajkavska književnost  
Kajkavian phraseology kajkavska frazeologija  
kajkavian speech and dialects kajkavski govori i dijalekti  

1 2 3 4 5 119