... Rječnik | ka | A | Italijanski rječnik
Unesi riječ

Domaći

ka A  
ka istoku Est  
ka obali Terra  
ka sjeveru Verso nord  
ka sjeveru Nord  
Kabal, cavo Kabale, Kabel  
kabanica Mantello  
kabanica Olio di pelle  
kabanica Impermeabile  
kabao Secchio  
kabare, noćni lokal cabaret  
kabast Ingombrante  
kabast Ingombranti  
kabast Ponderoso  
kabel, čelično uže cavo  

Italijanski rječnik

Kabale, Kabel Kabal, cavo  
kabanica (kišna) Ulster (kišna)  
kablogram cablegram  
kablovska kliješta snips  
kablovska spojnici connettori dei cavi  
kablovski Završetak terminazione cavo  
kaca iva  
kacamak flummery  
kaciti kaciti  
kadar (filmski) personale (film)  
kadenca Cadence  
kadifa kadifa  
kaditi CENSE  
kadmijum cadmio  
Kais za oštrenje Strop  

1 2 3 4 5 31