... Rječnik | nego | apart from | Engleski rječnik
Unesi riječ

Domaći

nego apart from  
nego but  
nego than  
nego then  
negocijabilni akreditiv negotiation credit  
negocirajuća banka negotiating bank  
negodovanje disapprobation  
negodovanje disapproval  
negodovanje objection  
negodovati disapprove  
negostoljubiv inhospitable  
negotovinske stavke non-cash items  

Engleski rječnik

negotiable prodajan  
negotiable o kojem se može pregovarati  
negotiable prenosiv  
negotiable instrument prenosivi vrijednosni papir  
negotiable instrument prenosivi instrument  
negotiable pollution permit dogovorno dopušteno zagađivanje  
negotiate dogovarati  
negotiate zaključiti  
negotiate pregovarati  
negotiate voditi posao  
negotiate savlađivati  
negotiate pogađati se  
negotiate posredovati  
negotiate pregovora  
negotiate pregovaranje  

1 2 3