... Rječnik | izljev | écoulement | Francuski rječnik
Unesi riječ

Domaći

izljev écoulement  
inicijali, početna slova; prečac sigle; raccourci  
isključiti, prekinuti vezu débrancher  
izbor, glasovanje scrutin; vote  
istovariti décharger  
izdahnuti, isteći (rok) expirer  
izolirati, osamiti isoler  
iscrpsti, izmoriti abrutir  
isključivo pravo exclusivité  
izmjenični alternatif(ive)  
izvan upotrebe; staromodan, starinski désuet; ète; démodé(e)  
inače, u drugom slučaju autre(d')  
inače, protivno sinon  
inače, u drugom slučaju; na drugi način, inače autre(d'); autrement  
izazvati gnušanje, gnušati se; ogaditi, izazvati mučninu dégoûter; écoeurer  

Francuski rječnik

intention; propos; dessein; but namjera; nakana; nakana, svrha; namjera, cilj  
intervalle; écart prijekid, ponor; jaz, praznina; razmak  
insigne značka, oznaka  
intercepter presresti  
isoler izolirati, osamiti  
initial(e) početan, početni  
initial(e) početan, početni  
indication upozorenje, najava  
inné(e) prirođen  
inorganique anorganski  
inspiration nadahnuće  
indice znak, indikacija  
impliquer; indiquer podrazumijevati, natuknuti; pokazivati  
inciter; stimuler dražiti; stimulirati, poticati  
irritant(e) koji draži, ljuti  

1 2 3 4 5 25