... Rječnik | cir | Bollire | Italijanski rječnik
Unesi riječ

Domaći

cir Bollire  
cir Ascesso  
circolazione tiraž  
circostanze favorevoli povoljna okolno  
circuito frasi Sklop je nedavno  
cirilica Alfabeto cirillico  
cirkulacija Circolazione  
cirkulirati Circolare  
cirkus Circo  
cirkus, okrugli trg circo  
ciroza cirrosi  

Italijanski rječnik

CIRAD tenda  
Circa blizu  
Circa dodirivati  
Circa naokolo  
Circa naslanjati  
Circa nedaleko  
Circa negdje na  
Circa okolo  
Circa otprilike  
Circa po  
Circa pri sebi  
Circa približno  
Circa primicati se  
Circa sa sobom  
Circa skoro  

1 2 3 4 5