... Rječnik | cirkus, okrugli trg | circo | Španjolski rječnik
Unesi riječ

Domaći

cirkus, okrugli trg circo  
ciroza cirrosis  

Španjolski rječnik

circo cirkus, okrugli trg  
circuito kružno putovanje  
circuito okrug, opseg  
circuito strujni krug  
circulación kruženje, krvotok  
circular kolati  
circular kružiti  
circular; redondo(a) okrugao, kružni; okrugao  
círculo krug  
circunferencia obodnica, obujam  
circunstancia okolnost  
cirrosis ciroza  
ciruela šljiva  
cirugía kirurgija  
cirujano kirurg