... Rječnik | kanta za smeće | pattumiera | Italijanski rječnik
Unesi riječ

Domaći

kanta za smeće pattumiera  
konačan, krajnji ultimo(a)  
kad quando  
kratki, uvodni govor allocuzione  
kapara, kaucija caparra  
kucati bussare  
kemičar, ljekarnik farmacista  
koji draži, ljuti irritante  
kontrola, nadzor controllo  
kopnjenje disgelo  
kopnjeti scongelare  
krug, podočnjak occhiaia  
kolovoz Agosto  
koji se može odstraniti amovibile  
kutnjak molare  

Italijanski rječnik

Kabale, Kabel Kabal, cavo  
kabanica (kišna) Ulster (kišna)  
kablogram cablegram  
kablovska kliješta snips  
kablovska spojnici connettori dei cavi  
kablovski Završetak terminazione cavo  
kaca iva  
kacamak flummery  
kaciti kaciti  
kadar (filmski) personale (film)  
kadenca Cadence  
kadifa kadifa  
kaditi CENSE  
kadmijum cadmio  
Kais za oštrenje Strop  

1 2 3 4 5 176