... Rječnik | K-strofantozid | Kristalni glikozid iz Strophan... | Medicinski rječnik
Unesi riječ

Domaći

K-strofantozid Kristalni glikozid iz Strophanthus Kombé koji se sastoji od genina strofantidina, jednog molekula šećera, cimaroze i dva molekula glikoze.  
K (1) hemijski simbol za kalijum; (2) (fiz.) skrać. za elektrostatički kapacitet, katodu, apsolutnu nulu, konstantu; simbol za koeficijent apsorpcije pri kojoj se stvara elektronski par.  
Kadmijum (trovanje), v. trovanje.  
Kafa Sjemenke biljke Coffea iz familije rubiaceae. Ispržene sjemenke služe za spravljanje napitka koji se upotrebljava kao sredstvo za uživanje. Aroma pržene kafe stvara se tek sekundarno, pri prženju, promjenom ugljenih hidrata i proteina kafe. U turskoj kafi nalazi se manje kofeina nego u kafi spravljenoj na zapadni način, jer kofein u prvom slučaju ostaje pretežno vezan za čestice samljevene kafe. Kafa dejstvuje na organizam otklanjajući umor. Uzimanjem kafe je kontraindikovano u nervno labilnih osoba, jer izaziva nesanicu.  
Kafilerija Ustanova u kojoj se spravljaju leševi životinja uginulih od zaraznih bolesti (sakagija, antraks i dr.). U njima se spaljuju i otpaci dobiveni pri klanju bolesnih životinja, kao i konfiskovano, inficirano i pokvareno meso domaćih životinja, divljači i riba. Pri spaljivanju stvara se dosta obilan mrk ostatak koji se upotrebljava u tehničke svrhe. K. se postavlja izvan ljudskih naselja.  
Kaheksija V. cachexia  
Kahektički edem V. oedema  
Kahlerova bolest V. v myeloma;  
Kahlerova bolest V. myeloma  
Kahnova reakcija V. reakcija  
Kakarboksilaza Koeferment karboksilaze, koja učestvuje u dekarboksilaciji priogrožđanske kiseline. Estar je tiamina (vitamina B1) i fosforne kiseline.  
Kala-azar Infektivna bolest izazvana parazitom Leishmania donovani, koga na čovjeka prenose izvjesni flebotomi. Parazit napada naročito retikuloendotelske ćelije slezine, jetre i kostne srži. Simptomi: visoke nepravilne temperature, otok slezine i jetre i ponekad limfnih žlijezda. U krvnoj slici; anemija, leukopenija s monocitozom i trombocitopenija. Dijagnoza se utvrđuje nalazom parazita u punktatima kostne srži, slezine i limfnih žlijezda.  
Kalaj V. stannum  
Kalcifikacija V. calcificatio  
Kalcijum-dinatrijum-etilen-diamino-tetracetat (Ca-Na2-EDTA) sredstvo za liječenje i profilaksu trovanja olovom.  

1 2 3 4 5 48