... Rječnik | kod | Parola | Italijanski rječnik
Unesi riječ

Domaći

kod Parola  
kod A  
kod kuće casa(a)  
kod, pri, prema, na, do; kod, u; kraj, uz, pokraj a; in; da; vicino a  
kod, pri, prema, na, do; u, unutra; na, u, kod; za, za vrijeme; iznutra, unutar a; in; da; dentro  
kod, pri, prema, na, do; zatvoren; prema a; in; da; chiuso(a); verso  
kodeks, zakonik, šifra codice  
kodificirati, ozakoniti codificare  
kodirati, šifrirati cifrare  
kodna grupa Parola