... Rječnik | Amoeba | Ameba, vrsta protozoa (pra-ži... | Medicinski rječnik
Unesi riječ

Domaći

Amoeba Ameba, vrsta protozoa (pra-životinja) koje se kreću pomoću pseudopoda. Izvjesne vrste izazivaju bolesti (npr. Entamoeba histolytica – amebnu dizenteriju). V. protozoa.  
Amok Akutan duševni poremećaj koji se javlja u Malajaca i sastoji se u prethodnoj depresiji na koju se nadovezuje iznenadna pomama s nagonom za ubijanje.  
Amonijačko vrenje Vrenje pri kome se iz ureje stvaraju amonijak i ugljen-dioksid. A. v. nastaje, npr., u mokraći, kad ova duže stoji, pod uticajem raznih mikroorganizama (Micrococus ureae, Bacterium urea i dr.).  
Amonijak NH3, jedinjenje azota s vodonikom. Bezbojan gas neprijatnog mirisa. Rastvara se u vrlo velikim količinama u vodi, a vodeni rastvori reaguju alkalno. V. Solytio ammoniae.  
Amonijum-hlorid V. Ammonii chloridum  
Amonijum-magnezijum-fosfat (NH4) MgP04, nalazi se u slkalnoj mokraći gradi kristale koji lične na poklopac mrtvačkog sanduka. Sin. «tripelfosfat».  
Amonijum-sulfat Amonijumova so sumporne kiseline, bijela kristalna supstancija. Upotrebljava se za odvajanje pojedinih frakcija bjelančevina krvne plazme.  
Amonikacija Prilikom razlaganja bjelančevina, peptona i aminokiselina, izdvajanje azota u obliku amonijaka. Proces amonifikacije može teći u prisustvu aerobnih i anaerobnih bakterija.  
Amonov rog R. Cornu Ammonis.  
Amorfan Bezobličan, koji nema određen oblik; (hem.) koji nije kristalan.