... Rječnik | amok | (malaj.) neobična i strašna ... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

amok (malaj.) neobična i strašna vrsta ludila kod malajskih urođenika koje se očituje u nagonu zaubijanjem (klanjem) svakoga na koga se naiđe  
Amon (hebr. Amon, grč.Ammon) mit. glavno božanstvostarih Egipćana, prikazivano je s ovnovimrogovima; simbol stvaralačke snage irađanja  
amonal (grč. ammoniakon)eksplozivna tvar smjesa amonijačne salitre, aluminijeva praška i nitrotoluola; upotrebljava se urudarstvu i u ratnoj tehnici  
Amonićani jedno od drevnih arapskih plemena; veliki neprijatelji Izraelaca koji su ih pokorili  
amoniemija (grč. amoniakonamonijak, haimakrv) med. trovanje krvi amonijakom  
amonifikacija (grč. ammoniakon, fikacija od lat.glagola facio, facere činiti,raditi) proces pretvaranja dušika izrazličitih dušikovih spojeva (bjelančevina, aminokiselina, mokraćevina i dr.) u amonijski dušik  
amonijak (grč. ammoniakon,lat. salammoniacus)kem. spoj dušika i vodika, bezbojan plin ljutog i neugodnogmirisa koji izaziva suze, otrovan i nagriza kožu (nazivpo libijskoj pokrajini Amoniji (ime prema egipat. bogu Amonu)  
amoniti (hebr. Amon, grč.nast. ites, lat. cornuAmmonis Amonov rog) geol. poput ovnovihrogova svijene okamine jedne izumrle vrste glavonožaca; usp. Amon  
Amor (lat.) mit. bog ljubavi, radosti i šale kod starih Rimljana(odgovara grčkom Erosu); pren. ljubav  
AMOR (lat. ljubav), rim. naziv za grč. boga ljubavi Erosa(v.).  
amor vincit omnia čit. amor vincit omnija (lat.) posl.ljubav sve pobjeđuje, ljubav je jača od svega  
AMORAL (grč. a — ne; lat. mores — ćudoređe), odsutnost morala, moralna iskvarenost,nećudoređe.  
amoralizam (lat. a, mos, morišobičaj) fil. nemoralnost (ovako je njemački filozof Nietzsche nazvao svoje etičko shvaćanje kojeodbacuje dotadašnji moral)  
amoreti (tal. amoretti) mn.slike malih bogova ljubavi u staroj rimskoj umjetnosti i umjetnosti renesanse i novog doba; ljupki likovi krilate dječice zabavljene različitimposlovima; amoriti  
amorevole (tal.) glaz. v. amabile  

1 2