... Rječnik | Arterijalizacija | Pretvaranje venske krvi u arte... | Medicinski rječnik
Unesi riječ

Domaći

Arterijalizacija Pretvaranje venske krvi u arterijsku u plućnom krvotoku, u kome se venska krv zasićuje kiseonikom i oslobađa ugljen-dioksida; a. sinusa koronarijusa, spajanje aorte sa venačnim sinusom pomoću transplantata, tako da se venski krvotok koristi za priliv arterijske krvi, odnosno da se postigne «obrnuti krvotok». Da bi priliv arterijske krvi bio umjeren, venačni sinus se sužava ligaturom. Operacija se primjenjuje u pektoralnoj angini.