... Rječnik | arterija | (grč. arteria žila)anat. krv... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

arterija (grč. arteria žila)anat. krvna žila, žila kucavica (opći naziv za krvne žile koje vode krv iz srca u pluća ili iz srca u ostaledijelove tijela; pren. glavna prometna ulica u gradu i si.  
arterijalitet (lat. arterialitas)fiziol. bogatstvo u arterijama; nadmoć sustava arterija i njihovog utjecaja u nekom tijelu;arteriozitet  
arterijalizacija (lat. arterialisatio)fiziol.obnavljanje (ili: oksidacija) krvi