... Rječnik | Kamen | V. concrementum calculus, | Medicinski rječnik
Unesi riječ

Domaći

Kamen V. concrementum calculus  
Kamenac, zubni V. calculus dentalis  
Kamfor V. Camphora  
Kamperova ravan V. Camperova ravan  
Kanadski balzam V. Camperova ravan  
Kanadski balzam V. Balsamum canadense  
Kanalizacija Skup uređaja za odvođenje otpadnih materija, tečnih i čvrstih, sistemom podzemnih kanala najkraćim putem iz područja ljudskog stanovanja. Moderna k. se razvila kao posljedica razvitka većih gradova i gomilanja masa ljudi na relativno malom prostoru. Kanali treba da budu uvijek smješteni ispod vodovodnih cijevi.  
Kancer V. cancer  
Kancerogene materije Hemijska jedinjenja koja su u stanju da izazovu rak kod životinja. U ove materije spadaju metilholantren, bezopiren, p-amidoazotoluol, dibenzantrace itd.  
Kandi-fut (candel-foot), jedinica za osvjetljenje. 1 c. f. je jačina osvjetljenja koju daje jedna standardna svijeća na ravan od 1 m2 koja je udaljena od svijeće 1 stopu (30,5 cm).  
Kandžasta šaka V. manus  
Kanila V. canule  
Kankroid V. cancroid  
Kantaridin Afrodizijačko sredstvo, danas gotovo napušteno s obzirom na njegovo toksičko dejstvo (naročito na bubrege).  
Kaolin Silikat aluminijuma koji sadrži vode. Služi za dobivanje porculana. V. trovanje.  

1 2 3 4 5 48