... Rječnik | abdicirati | aufgeben | Njemački rječnik
Unesi riječ

Njemački rječnik

aufgeben abdicirati  
aufgeben dati ostavku  
aufgeben odreći se  
aufgeben predati  
aufgeben zadati