... Rječnik | pridjev | Adjectivo | Portugalski
Unesi riječ

Domaći

pridjev Adjectivo