... Rječnik | pridjev | adjetivo | Španjolski rječnik
Unesi riječ

Domaći

pridjev adjetivo