... Rječnik | alternirati, izmjenjivati | izmenjavati(se) | Slovenski rječnik
Unesi riječ

Slovenski rječnik

izmenjavati(se) alternirati, izmjenjivati