... Rječnik | skracivanje, kratica | abreviatura | Španjolski rječnik
Unesi riječ

Španjolski rječnik

abreviatura skracivanje, kratica