... Rječnik | zaabiti se | (prema tur. abajlamak) zaborav... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

zaabiti se (prema tur. abajlamak) zaboraviti se u zanosu  
zabadava (tur. bad vjetar, hava zrak) besplatno, bez naplate; uzalud, beskorisno  
žabo (fr. jabot, lat.gibba) ukrasni nabori odmuslina ili èipke na prsima ženskih bluza ihaljina te muških košulja  
zabremzati (njem. Bremse koènica) zakoèiti; zaustaviti, sprijeèiti kretanje  
zabulati (lat. bulla peèat od voska) staviti bulu, tj. zapeèatiti; staviti u omotnicu  
zabuliti (tur. bula žena muslimanka) uèiniti bulom, tj. poturèiti ženu; omotati glavu rupcem ili šalom (na naèin bula)  
žad (fr. jade) grohotuša,bubrežinac (vrsta minerala od kojeg se izraðuju ukrasni predmeti); v. nefrit  
zadik (hebr. zadik "pravedni") uèitelj u hasidizmu (v.), štovan poput sveca  
zadolmiti (tur. dolmak puniti, ispuniti) zagatiti; ograditi nasipom.  
ZADRUGA dobrovoljna udruga zadrugara koji samostalno odlučuju na koje vrijeme i s kojim sredstvima stupaju uzadrugu. Zadruge mogu biti proizvođačke,potrošačke, nabavno-prodajne, štedne, kreditne,seljačke i dr. (npr. seljačke zadruge su dobrovoljne udruge seljaka koji imaju zemlju u privatnomvlasništvu, a osnivaju se radi unapređenja proizvodnje,nabave repromaterijala, prerade i prodaje proizvoda, kreditiranja isl.).  
zadumljen (rus. duma misao) zamišljen, zabrinut  
žaga (njem. Sage) pila  
ZAGLEDANJE TRUDNICE prastaro vjerovanje da neka stvar u koju se trudnica zagledala ikoja je na nju ostavila jakutisak može ostaviti trag na djetetu što ga nosl.u svojoj utrobi. Tada se dijete rađa s nekommanom, koja je odraz ili simbol stvari u kojuse trudnica ranije bila za  
zagoložiti (tal. goloso proždrljiv) polakomiti se  
zahmet (tur.) težak rad, trud, muka, napor; poteškoæa, nevolja  

1 2 3 4 5 6