Unesi riječ

Domaći

puls beat  
puls pulse  
puls kratka trajanja impulse  
puls smetnje disturb puls  
pulsacija throbbin  
pulsiranje beat  
pulsiranje beating  
pulsiranje pulsate  
pulsiranje pulse  
pulsiranje throb  
pulsiranje throbbin  
pulsirati palpitate  
pulsirati pulsate  
pulsni šum impulse noise  
pulsno biranje Pulse dial  

Engleski rječnik

puls rate frekvencija pulsa  
pulsate pulsiranje  
pulsate udarati  
pulsate kucati  
pulsate pulsirati  
pulsating fatigue strength istosmjerna dinamička izdržljivost  
pulsation kucanje  
pulsation dahtanje  
pulsation drmanje  
pulsation udaranje (puls)  
pulse kratka promjena amplitude signala (u idealnoj situ  
pulse raspoloženje  
pulse podrhtavanje  
pulse osjećaj  
pulse puls  

1 2 3 4