Unesi riječ

Domaći

puls (lat. pulsus) zool.proširenje arterija izazvano ritmièkim potiskivanjem krvi iz srca,odgovara kucajima srca iovisi o djelatnosti srca i sastavu zidaarterija, bilo; pren. najosjetljivije mjesto neke stvari ili èovjeka; napipati nekome puls pronaæi nekome n  
pulsacija (lat. pulsatio)udaranje, kucanje, osobito srca; treperenje svjetlosti  
Pulsate et aperieturvobis èit.pulzate et aperietur vobis(lat.) Kucajte i otvorit æe vam se (Isus)  
pulsatila (lat. Anemonapulsatilla) bot. šumarica, anemona  
pulsatio aurium èit. pulzacio aurijum(lat.)med. kucanje u ušima  
pulsatio capitis èit. pulzacio kapitis (lat.) med. kucanje uglavi, osobito u sljepooèicama  
pulsatio cordis èit. pulzacio kordis (lat.) med. kucanjesrca  
pulsator (lat. pulsator)zraèni utiskivaè, ljevkasta sprava za dovoðenje zraka, npr. strojarskih odjela na brodovima itd.