... Rječnik | dom | Chamber | Engleski rječnik
Unesi riječ

Domaći

dom Chamber  
dom centre  
dom dome  
dom domicile  
dom home  
dom house  
dom House of Commons  
dom House of Lords  
dom House of Representatives  
dom mode  
dom tenement  
dom hall  
dom za siromahe almshouse  
dom zdravlja health centre  
dom zdravlja medical centre  

Engleski rječnik

domain oblast  
domain imanje  
domain područje  
domain ekvivalencija  
domain domena  
domain domen  
domain podrueje  
domain integrity integritet područja (BAZE PODATAKA)  
domain integrity cjelovitost područja  
domain name ime domene  
domain name server poslužnik na Internetu  
domain name server poslužnik koji povezuje IP adrese i adrese područj  
domain name service usluga na Internetu  
domain name system poslužitelj imena domena  
domain name system sustav naziva za područja  

1 2 3 4 5 16