... Rječnik | log-konveksan | log-convex | Engleski rječnik
Unesi riječ

Domaći

log-konveksan log-convex  
logaritam logarithm  
logaritam relativnog pojačanja decibel  
logaritamska derivacija logarithmic derivative  
logaritamska kalibracija Logarithmic Roll Pass Design  
logaritamska pretraga logarithmic search  
logaritamsko pretraživanje logarithmic search  
logaritma logarithm  
logaritmar slide rule  
logaritmi logarithms  
logičan logical  
logicizam logicism  
logička funkcija Boolean function  
logička jedini logic unit  
logička jedinica logic unit  

Engleski rječnik

log deblo  
log urudžbirati  
log panj  
log zapisati  
log zabilježiti  
log balvan  
log zapis  
log nakupiti  
log evidentirati  
log brvnara  
log cjepanica  
log bilježiti  
log brzinomjer  
log klada  
log (wood) cjepanica  

1 2 3 4 5 9