... Rječnik | na drugoj strani | opposite | Engleski rječnik
Unesi riječ

Domaći

na drugoj strani opposite  
na duge staze in the long run  
na dužnosti doing  
na dužnosti in charge  
na dužnosti on duty  
na dva kata two-tiered  
na dva sprata two-tiered  
na dva točka two-wheeled  
na eelu ahead  
na eemu whereat  
na eemu whereon  
na eistom vazd. outdoor  
na engleskom jeziku in English  
na glas audibly  
na gor. spratu up-stairs  

Engleski rječnik

naivete naivnost  
naivete bezazlenost  
naivete neumješnost  
naiveté naivnost  
naiveté priprostost  
naivete nevještina  
naivete nevještost  
naked javan  
naked otvoren  
naked nag  
naked neodjeven  
naked nedotjeran  
naked neizoliran  
naked razgolićen  
naked prost  

1 2 3 4 5 358