... Rječnik | namjera; nakana; nakana, svrha... | namera; umisla; cel; nakana | Makedonski rječnik
Unesi riječ

Domaći

namjera; nakana; nakana, svrha; namjera, cilj namera; umisla; cel; nakana  
napadaj, agresija napad  
nagadati, slutiti pretpostavuva; nagada  
naglašavanje unutar recenice; naglasak naglasuva; naglasok; izgovor  
najstariji, prvorodeni najstar  
najstarija osoba najstar covek  
navala naezda  
napadac napadac  
napadaj, agresija napad  
napad; napadaj, juriš napad; navala; juriš  
nadahnuce inspiracija; vdahnovenie  
napor, trud; briga, napor napor; trud; griža; teškotija  
napad, juriš napad; prodor  
na brodu vo avion; vo voz; na brod  
nagomilati, nakupiti; skupiti se natrupuva; natrupuva; se nasobira; nasobira  

Makedonski rječnik

nameren; promislen; namerno hotimican, namjeran; namjerno  
namera; umisla; cel; nakana namjera; nakana; nakana, svrha; namjera, cilj  
napad napadaj, agresija  
naglasuva; naglasok; izgovor naglašavanje unutar recenice; naglasak  
najstar najstariji, prvorodeni  
naizmenicen; alternativen izmjenicni  
najstar covek najstarija osoba  
nasproti; kaj; kon; na; do; vo protiv; kod, pri, prema, na, do  
naezda navala  
napadac napadac  
napad napadaj, agresija  
napad; navala; juriš napad; napadaj, juriš  
napor; trud; griža; teškotija napor, trud; briga, napor  
napad; prodor napad, juriš  
nalozi upute  

1 2 3 4 5 14