Unesi riječ

Domaći

svaki u granicama svojih ovlasti within their respective powers  
svakidanji daily  
svakidašnji banal  
svakidašnji commonplace  
svakidašnji everyday  
svakidašnji ordinary  
svakidašnji prosaic  
svakidašnji prosy  
svakidašnji quotidian  
svakidašnji trivial  
svakidašnjica everyday  
svakidašnjica prose  
svakih every  

1 2