Unesi riječ

Domaći

svaki all  
svaki any  
svaki each  
svaki either  
svaki every  
svaki every(one)  
svaki everyone  
svaki (pojedini) each  
svaki (pojedini) every  
svaki dan every day  
svaki drugi every other  
svaki komadić bit  
svaki pojedini each  
svaki pojedini every  
svaki put each time  

1 2