Unesi riječ

Domaći

svaki ciascuno(a)  
svaki O  
svaki Ogni  
svaki Ogni (uno)  
svaki Qualsiasi  
svaki Tutti  
svaki, svaki pojedini ogni  
svakidašnji Banale  
svakidašnji Ordinaria  
svakidašnji Tutti i giorni  
svakidašnjica Vita quotidiana  
svakidašnjica Prosa  
svakidašnjica Tutti i giorni