Unesi riječ

Domaći

u ekološkom smislu ecologically  
u elektroničkom obliku to be in computerised form  
u energetici in the field of energy  
u gotovom cash  
u govoru in terms of  
u gramatici neuter  
u granicama within the limit  
u granicama within the limitations  
u granicama njihovih nadležnosti within the limits of its competence  
u granicama njihovih ovlasti i nadležnosti within their powers and competencies  
u granicama normale NAD  
u granicama svojih nadležnosti within the limits of its competence  
u granicama svojih ovlasti within their respective powers  
u granicama svojih ovlasti i nadležnosti within their powers and competencies  
u ime behalf  

Engleski rječnik

ultimate posljednji  
ultimate poslednji  
ultimate bearing capacity granična nosivost  
ultimate life smrtost prati krajnje tablice  
ultimate net loss clause klauzula o neto šteti  
ultimate rate krajnja stopa  
ultimate rate ultimativna stopa  
ultimate strength granična čvrstoća  
ultimate tables krajnje tablice  
ultimate tables ultimativne tablice  
ultimate tensile strength rastezna čvrstoća  
ultimate tensile strength vlačna čvrstoća  
ultimately uvjerljivo  
ultimately najzad  
ultimately konačno  

1 6 7 8 9 10 608